O nama - TotalSplit

TotalSplit je vodeća poslovna baza podataka orijentirana na područje grada Splita i prostora koji mu gravitira, sa višegodišnjom tradicijom izlaženja u tiskanom obliku i to kao info-godišnjak koncepcijski postavljen kao hibrid gradskoga vodiča i žutih stranica.

Ciljanu grupu čine poslovni subjekti i obrazovaniji dio stanovništva. Slijedom podataka DZS populacija grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije broji 470.000 ljudi. Od toga broja 66% populacije ima završenu srednju, višu ili visoku naobrazbu, iz čega proizlazi da realni broj potencijalne korisničke grupe Totalsplita iznosi 310.000 ljudi, tj. preko 14.000 poslovnih subjekata. Istovremeno, Hrvatska je sa 39,4 posto građana koji koriste Internet u sredini među 13 zemalja srednje i istočne Europe, prema rezultatima istraživanja GfK Centra o korištenju interneta u zemljama te regije.