Kontakt

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

ŠKOLE ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

Kralja P. Krešimira IV. 9 ,

Telefon: Fax:

Informacije

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI
Kralja P. Krešimira IV. 9
21300, MAKARSKA
------------