Kontakt

Dr. PETROVIĆ PAVAO

ZDRAVSTVO - OPĆA MEDICINA

Vukovarska 23 ,

Telefon:

Informacije

Direktor
Mr.sc. Pavao Petrović, internist
Dr. PETROVIĆ PAVAO
Vukovarska 23
21276, VRGORAC
------------