Kontakt

GALOVIĆ ANA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

ZDRAVSTVO - LABORATORIJI MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI

Mladena Vodanovića 24 ,

Telefon:

Informacije

Vlasništvo
Privatno
Ustroj
Obrt
Direktor
Ana Galović, dipl. ing. med.-biokem.
Poslovne banke
Splitska banka
GALOVIĆ ANA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
Mladena Vodanovića 24
21400, SUPETAR
------------