Kontakt

GRADSKI KOTAR LOKVE

GRADSKI KOTARI I MJESNI ODBORI

Šižgorićeva 5 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Direktor
Jakov Prkić,predsjednik Vijeća
GRADSKI KOTAR LOKVE
Šižgorićeva 5
21000, SPLIT
------------