Kontakt

GRADSKI KOTAR PLOKITE

GRADSKI KOTARI I MJESNI ODBORI

Iločka 6 ,

Telefon:

Informacije

Direktor
Silvana Roknić,predsjednica Vijeća
GRADSKI KOTAR PLOKITE
Iločka 6
21000, SPLIT
------------