Kontakt

GRADSKI KOTAR VISOKA

GRADSKI KOTARI I MJESNI ODBORI

Cesta mira 3 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Direktor
Ivan bikić,predsjednik vijeća
GRADSKI KOTAR VISOKA
Cesta mira 3
21000, SPLIT
------------