Kontakt

HERUS

TELEKOMUNIKACIJE - KONCESIONARI

Zoranićeva 61A/I ,

Telefon: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Privatno
Ustroj
d.o.o.
OIB
73063900220
Direktor
Tomislav Bajić
Jezici korespondencije
Poslovne banke
Imex banka
God. utemeljenja
2006
HERUS
Zoranićeva 61A/I
21210, SOLIN
------------