Kontakt

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

ŠKOLE - VISOKA UČILIŠTA

Zrinsko-Frankopanska 19 ,

Telefon: Telefon2: Fax:

Informacije

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Zrinsko-Frankopanska 19
21000, SPLIT
------------