Kontakt

MLIN

KRUH, PECIVO, KOLAČI

Fra Fulgencija Careva 6 ,

Telefon:

Informacije

Vlasništvo
Privatno
Ustroj
Obrt
OIB
89071424252
Direktor
Jasminka Čajkušić
Jezici korespondencije
Poslovne banke
Splitska banka
MLIN
Fra Fulgencija Careva 6
21213, KAŠTEL GOMILICA
------------