Kontakt

OPĆINA BAŠKA VODA

GRADSKA I OPĆINSKA UPRAVA

Obala Sv. Nikole 65 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Direktor
Filip Vidulin načelnik
OPĆINA BAŠKA VODA
Obala Sv. Nikole 65
21320, BAŠKA VODA
------------