Kontakt

OPĆINA PRGOMET

GRADSKA I OPĆINSKA UPRAVA

Dr. Franje Tuđmana 10 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Direktor
Ivan Skelin,načelnik
Jezici korespondencije
OPĆINA PRGOMET
Dr. Franje Tuđmana 10
21201, PRGOMET
------------