Kontakt

OPĆINA SEGET

GRADSKA I OPĆINSKA UPRAVA

Trg hrv. viteza Špira Š. Frzelina 1 ,

Telefon: Telefon2: Fax:

Informacije

OIB
03663954500
Broj zaposlenih
14
Direktor
Vinko Zulim, dipl.iur - opć. načelnik
OPĆINA SEGET
Trg hrv. viteza Špira Š. Frzelina 1
21218, SEGET DONJI
------------