Kontakt

OPĆINA ŠESTANOVAC

GRADSKA I OPĆINSKA UPRAVA

Ulica dr. F. Tuđmana 75 ,

Telefon: Telefon2: Fax: Mobitel:

Informacije

Vlasništvo
Državno
OIB
71560615444
Direktor
Pave Čikeš
Jezici korespondencije
OPĆINA ŠESTANOVAC
Ulica dr. F. Tuđmana 75
21250, ŠESTANOVAC
------------