Kontakt

PODRUČNI URED ZA KATASTAR

KATASTARSKI UREDI

Obala bana Berislavića 1 ,

Telefon:

Informacije

Vlasništvo
Državno
Ustroj
Institucij
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
Obala bana Berislavića 1
21220, TROGIR
------------