Kontakt

PODRUČNI URED ZA KATASTAR

KATASTARSKI UREDI

Hrvatskih velikana 6 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Državno
Ustroj
Institucij
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
Hrvatskih velikana 6
21400, SUPETAR
------------