Kontakt

PODRUČNI URED ZA KATASTAR

KATASTARSKI UREDI

Ante Starčevića 23 ,

Telefon: Telefon2: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Državno
Ustroj
Institucij
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
Ante Starčevića 23
21260, IMOTSKI
------------