Kontakt

PODRUČNI URED ZA KATASTAR

KATASTARSKI UREDI

Žankova glavica 7 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Državno
Ustroj
Institucij
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
Žankova glavica 7
21230, SINJ
------------