Kontakt

PODRUČNI URED ZA KATASTAR

KATASTARSKI UREDI

Jadranska 6 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Državno
Ustroj
Institucij
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
Jadranska 6
21300, MAKARSKA
------------