Kontakt

SELCA

DJEČJI VRTIĆI

Šetalište Rajka Štambuka 5 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Državno
Ustroj
Ustnova
Broj zaposlenih
3
Direktor
Darija trutanić,ravnateljica
Jezici korespondencije
Poslovne banke
Splitska banka
God. utemeljenja
2001
SELCA
Šetalište Rajka Štambuka 5
21425, SELCA
------------