Kontakt

TOLO TRADE

GRAĐEVINARSTVO - ZAVRŠNI RADOVI , GRAĐEVINARSTVO - NISKOGRADNJA , GRAĐEVINARSTVO - ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE , GRAĐEVINARSTVO - SANACIJE I IZOLACIJE , GRAĐEVINARSTVO - VISOKOGRADNJA

Fra Rajmonda Rudeža 1 ,

Telefon: Fax:

Informacije

Vlasništvo
Privatno
Ustroj
d.o.o.
Broj zaposlenih
50
Jezici korespondencije
Poslovne banke
Croatia banka, Splitska banka
God. utemeljenja
1995
TOLO TRADE
Fra Rajmonda Rudeža 1
21260, IMOTSKI
------------