Kontakt

UGOSTITELJSKE USLUGE U SEOSKOM DOMAĆINSTVU

SEOSKI TURIZAM

Put Mlikarica 12 ,

Telefon:

Informacije

Vlasništvo
Privatno
Ustroj
Obrt
Direktor
Elvis Prgomet
Jezici korespondencije
God. utemeljenja
1996
UGOSTITELJSKE USLUGE U SEOSKOM DOMAĆINSTVU
Put Mlikarica 12
21300, MAKARSKA
------------