Pronađeno 37 oglasa

Featured

SANUS UDRUGA RODITELJA ZA DJECU OBOLJELU I LIJEČENU OD MALIGNIH BOLESTI

 • Adresa Iločka 6 21000 SPLIT
 • Telefon 21538804
 • Email sanus@st.t-com.hr
 • >>Pregled

Featured

SNAGA VJERE

 • Adresa Domovinskog rata 45 21000 SPLIT
 • Telefon 957208711
 • Email snagavjere@hotmail.com
 • >>Pregled

Featured

SUNCE UDRUGA RODITELJA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

 • Adresa Kralja P. Krešimira IV. 9 21300 MAKARSKA
 • Telefon 21616660
 • Email udruga-sunce@st.t-com.hr
 • >>Pregled

Featured

SV. JERONIM

 • Adresa Dr. F. Tuđmana 58 21213 KAŠTEL GOMILICA
 • Telefon 21495961
 • Email udruga.svjeronim@gmail.com
 • Web www.udrugasvjeronim.hr
 • >>Pregled

Featured

UDRUGA BUDISTIČKI CENTAR KAILASH

 • Adresa Rokova 54 21000 SPLIT
 • Telefon 98643360
 • Email kailashbc@yahoo.com
 • Web www.bc-kailash.hr
 • >>Pregled

Featured

UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA GRADA SPLITA I SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 • Adresa Mihovilova širina 1/II 21000 SPLIT
 • Telefon 911524252
 • Email osjet@osjet.org
 • Web www.osjet.org
 • >>Pregled

Featured

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA SPLITA

 • Adresa Gundulićeva 52 21000 SPLIT
 • Telefon 21314592
 • >>Pregled

Featured

UDRUGA MI

 • Adresa Sinjska 7 21000 SPLIT
 • Telefon 21329130
 • Email info@udruga-mi.hr
 • Web www.udruga-mi.hr
 • >>Pregled

Featured

UDRUGA MOST

 • Adresa Gundulićeva 52 21000 SPLIT
 • Telefon 21483680
 • Email info@most.hr
 • Web www.most.hr
 • >>Pregled

Featured

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT UOSIS

 • Adresa Kliška bb 21000 SPLIT
 • Telefon 21314314
 • Email uosis@post.t-com.hr
 • Web www.uosis.hr
 • >>Pregled